Zwemwater van drinkkwaliteit | Starline

Zwemwater van drinkkwaliteit | Starline
Zwemwater van drinkkwaliteit | Starline
Zwemwater van drinkkwaliteit | Starline
Zwemwater van drinkkwaliteit | Starline

Starline heeft een nieuwe vorm van waterbehandeling: Starline Pure Water. Hierdoor wordt het water zo gedesinfecteerd, dat de kwaliteit van het water heel goed is. Hierdoor voorkom je huid- en oogirritaties en voelt het water bijzonder zacht. Heerlijk zwemmen in water van drinkkwaliteit!

Het elektrolyseproces gebruikt enkel puur zout. Het grote voordeel hiervan is dat er geen reststoffen van chloor en andere chemicaliën in uw bad komen. Dat zorgt ervoor dat u in water van drinkwaterkwaliteit zwemt. Uw filterinstallatie kan eenvoudig omge- bouwd worden naar een Starline Pure Water systeem.

Starline Pure Water werkt niet zoals standaard zout elektrolyseapparaten. Dit om de nadelige effecten zoals bijvoorbeeld corrosief water,- zoutsluier, zoutsmaak, enz. in uw zwembad te vermijden. Starline onderscheidt zich door gebruik te maken van de innovatieve cel-mem- braan-elektrolyse techniek.

Bij deze technologie vindt de elektrolyse plaats in een gesloten cel. Deze bestaat uit een anode en een kathode helft, gescheiden door een selectief membraan. Aan de anode zijde van de cel wordt een sterk desinfectant geproduceerd dat door onderdruk via een venturi meegezogen wordt. Dit lost volledig op in het water. Er komen dus geen residuen in het zwembadwater terecht.

Dit systeem werkt volledig geautomatiseerd zodat u ten alle tijden geniet van helder, schoon en gezond zwemwater.

Download de brochure voor meer informatie.
Meld je aan voor de nieuwsbrief