Infiltratiesysteem regenwater tuin | ACO

Infiltratiesysteem regenwater tuin | ACO
Infiltratiesysteem regenwater tuin | ACO
Infiltratiesysteem regenwater tuin | ACO

Met infiltratiesystemen van ACO heb je de klimaatbestendige oplossing! Infiltratiesystemen worden ingebouwd in de grond en vormen daar een ruimte waarin grote hoeveelheden regenwater kunnen worden opgevangen.

Het klimaat verandert en de effecten van klimaatverandering zijn overal waarneembaar. Er vallen hevige regenbuien die hinder, wateroverlast en schade veroorzaken. Daarnaast hebben we ook te maken met perioden van hitte en droogte. In dorpen en steden zijn de gevolgen van de klimaatverandering voelbaar, het zogeten Urban Heat Island effect. Op warme dagen is daar enkele graden warmer dan in het landelijk gebied.

Extreme regenbuien en lange periodes van droogte veroorzaken overlast en schade. Daarom willen we tuinen klimaatbestendig maken. Door het nemen van maatregelen kunnen we regenwater, dat nu afgevoerd wordt naar het riool, beter benutten. Zo zijn er mogelijkheden om het regenwater op te vangen en te gebruiken voor de tuin. Er zijn al veel gemeenten die het afkoppelen van regenwater stimuleren met klimaatsubsidies.

Download de brochure voor meer informatie.
Meld je aan voor de nieuwsbrief